Download

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • LARZEP CATALOGUE

  LARZEP CATALOGUE

  10/11/2019 4:19:26 PM

  Larzep Hydraulic được thành lập vào năm 1940, trụ sở chính tại Tây Ban Nha, chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị thủy lực có áp lực cao.

  SHTE Co., Ltd là đại diện phân phối sản phẩm của Larzep tại Việt Nam từ năm 2017.

  Sản phẩm chính Larzep bao gồm:
  - Xi lanh thủy lực 700 bar (con đội thủy lực)
  - Bơm tay & bơm điện cao áp 700 bar
  - Phụ kiện : Ống, đồng hồ, đầu nối ...
  - Dụng cụ cầm tay thủy lực: kiềm bấm cáp...
  - Dụng cụ xiết ốc, 
  - Dụng cụ Garage và nhà xưởng

  Để biết thêm thông tin về Larzep vui lòng tham khảo tại website:
  http://www.larzep.com

   

   

   

   

   

   

   

  ...xem chi tiết